Increase text size Restore default font-sizes Decrease text size
Direktori Telefon Staf  Print

Untuk makluman warga kampus yang dihormati, maklumat yang terdapat di dalam aplikasi Direktori Telefon Staf  akan digunakan untuk Percetakan Buku Panduan Telefon Universiti Malaya. Sehubungan itu, semua kakitangan diminta untuk memasukkan maklumat seperti :

  • nombor telefon
  • nombor faksimili
  • jawatan
  • nombor telefon mudah alih (jika ada)

Cara-cara untuk memasukkan maklumat ke dalam aplikasi ini adalah seperti berikut :

1. Login menggunakan nama pengguna dan katalaluan ummail.

2. Klik 'Direktori Telefon Staf'.

3. Klik button 'Kemaskini' yang berada di bahagian atas sebelah kanan.

4. Masukkan maklumat di ruang yang disediakan.

5. Klik button 'Kemaskini' dibawahnya.

Pengguna hanya dibenarkan untuk memasukkan/mengemaskini maklumat sendiri sahaja.

 
SERVICES
Wireless UM SMS
Bursaries Related Information Progress Report
UM Library eProcurement
VPN Service Sticker Online
Course Timetable Course Offer
e-Zamalah Online Career Library
Customer`s Feedback SmartCard Online
Directional Sign Boards Online Postgraduate Fee Calculator
E-Payment (FPX & Credit Card)
QUICK LINKS
e-Registration for Undergraduate HEP Website e-Registration for Postgraduate
UM Website UM Alumni Siswa Mail
IPS Homepage e-Learning@UM UMAC
MyLine UM CTES UM Helpdesk
HEPA Bus Booking
CONTACT US
Email: umisis@um.edu.my
 
Wisma R&D, Universiti Malaya,
Kuala Lumpur, 50603
 
 
 
Copyright © 2017 Pusat Teknologi Maklumat (PTM), Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.
Privacy Policy  ·   Site Credits  ·   Disclaimer  ·   Security Policy