Increase text size Restore default font-sizes Decrease text size
Direktori Telefon Staf  Print

Untuk makluman warga kampus yang dihormati, maklumat yang terdapat di dalam aplikasi Direktori Telefon Staf  akan digunakan untuk Percetakan Buku Panduan Telefon Universiti Malaya. Sehubungan itu, semua kakitangan diminta untuk memasukkan maklumat seperti :

  • nombor telefon
  • nombor faksimili
  • jawatan
  • nombor telefon mudah alih (jika ada)

Cara-cara untuk memasukkan maklumat ke dalam aplikasi ini adalah seperti berikut :

1. Login menggunakan nama pengguna dan katalaluan ummail.

2. Klik 'Direktori Telefon Staf'.

3. Klik button 'Kemaskini' yang berada di bahagian atas sebelah kanan.

4. Masukkan maklumat di ruang yang disediakan.

5. Klik button 'Kemaskini' dibawahnya.

Pengguna hanya dibenarkan untuk memasukkan/mengemaskini maklumat sendiri sahaja.

 
SERVICES
Wireless UM SMS
E-Payment (Credit Card) Progress Report
Bendahari (Bursar) UM Library
VPN Service eProcurement
Sticker Online E-Payment (FPX)
Course Timetable Course Offer
e-Zamalah Online Career Library
Postgraduate Fee Calculator SmartCard Online
Directional Sign Boards Online Confirmation on Payment Received
QUICK LINKS
e-Registration for Undergraduate e-Registration for Postgraduate HEP Website
UM Website UM Alumni Siswa Mail
IPS Homepage e-Resume e-Learning@UM
UMAC MyLine UM CTES
UM Helpdesk HEPA Bus Booking
CONTACT US
Email: umisis@um.edu.my
 
Wisma R&D, Universiti Malaya,
Kuala Lumpur, 50603
 
 
Copyright © 2015 Pusat Teknologi Maklumat (PTM), Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.
http://ict.um.edu.my