UNIVERSITY OF MALAYA (FIRST DEGREE STUDIES) RULES & REGULATIONS 2013
Semua pelajar program Ijazah Pertama diminta mengambil perhatian bahawa Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Pengajian Ijazah Pertama) 2013 dan Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Pengajian Ijazah Pertama) 2013 telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah Universiti pada 22 Ogos 2013 dan berkuatkuasa mulai Semester 1, Sesi 2013/2014.

Harap maklum kaedah dan peraturan ini tidak terpakai bagi pelajar MBBS, BDS dan Sarjana Muda Jurisprudens (Eksternal).

Pelajar perlu log in MYUM untuk akses kaedah dan peraturan ini.